• 55.00 د.إ

    Toffee Caramel Latte Frappe (1 Kg)

    55.00 د.إ

    Arkadia's  master  blenders  have  developed  a   range  of  Iced-Blended  Frappe  mixes   that  deliver  true  café  indulgence.